Anne Raudsaar

Anne Raudsaar


lõpetanud 1970a Ed. Vilde nim Tallinna Pedagoogilise Instituudi kooridirigendi ja solfedžoõpetajana.
Töötab Elvas alates 1974a-st solfedžo – ja teooriaõpetajana.
Juhendab Elva Noorte Meeste Koori.