Muusikakool on 30.11.20-10.01.21 osalisel distantsõppel kogu kooli ulatuses

Perioodil 30.11.20-10.01.21 on Elva Muusikakool koroonaviiruse leviku tõkestamise ennetava meetmena osalisel distantsõppel kogu kooli ulatuses. Iga õpilane saab distantsõppe rakendamise kohta infot otse aineõpetajalt.

Osalisele distantsõppele minek lähtub Terviseameti 19.11.20, Elva vallavalitsuse 23.11.20 juhistest huvitegevuse korraldamiseks ja 26.11.20 õppenõukogu koosoleku otsusest.

Lisaküsimuste korral palun pöörduda direktori poole tel 5886 7287 või e-posti aadressil muusikakool@elva.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *