2021/22 õppeaasta avaaktus ja info

Elva Muusikakooli 2021/22 õppeaasta avaaktus toimub 2. septembril kell 17 muusikakooli tagahoovis ainult 1. klassi, eelõppesse ja esimest aastat vabaõppesse astujatele. Ülejäänud õpilaste esimene kohtumine muusikakoolis toimub kokkuleppel pilliõpetajaga.

Rühmatundide tunniplaan valmib 2. septembriks.

Rühmatunnid algavad 6. septembrist.

Haigustunnustega palume muusikakooli mitte tulla.

Eneseisolatsiooni suunatud õpilased ei saa muusikakooli kontaktõppes osaleda.

Tundide ootamisel palume hoida distantsi:

•          individuaaltunde oodatakse oma klassi ukse taga;

•          rühmatunde oodatakse klassi ukse taga koos oma rühmaga.

Kui distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame kanda maski.

Oluline on kätepesu:

• enne ühiskasutatavasse ruumi sisenemist ja pärast sealt väljumist;

• pärast ühiskasutatavate esemete puudutamist (trepikäsipuu, uksekäepide, mööbel jm);

• pärast nuuskamist, köhimist või aevastamist;

• pärast tualetis käimist.

Kui kätepesuvõimalus puudub, tuleb kasutada desinfitseerimisvahendit.

Üldjuhul ei luba me muusikakooli hoonesse kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe-eesmärgil, sh lapsevanemaid. Erandkorras (nt õppeaasta alguses last esimesse tundi juhatades) lühiajaliselt hoones viibiv lapsevanem kannab maski.

Alates 18. eluaastast tuleb huvihariduses osalejal esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Kaunist õppeaasta algust!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *