Anette Laur

Anette Laur


Lõpetanud 2018. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikainterpretatsiooni eriala (oboe). Aastast 2020. õpetab Elva Muusikakoolis solfedžot ja muusikalugu.