Hoolekogu

Helen Tammert – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

muusikakoolihoolekogu[at]elva.ee

Rutt Hanni – lastevanemate esindaja
Meelis Külaots – lastevanemate esindaja
Maia Sarapson – lastevanemate esindaja
Piret Laur-Reilson – õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja
Titus Martinov – õppurite esindaja
Ave Sugul – vilistlaste esindaja
Alo Rebane – vallavalitsuse esindaja