Toetatud projektid

Logo

Toetusprogramm “Igal lapsel oma pill” kuulus aastatel 2015-2018 Eesti Vabariik 100 suuremate ettevõtmiste hulka. Programm jätkus Eesti Muusikakoolide Liidu kaudu ka 2019. aastal, mil taotlusvoorus toetati 57 muusikakoolile pillide ostmist või remontimist kogusummas 60 000 eurot.

2019. aasta taotlusvoorust toetati Elva Muusikakooli bassklarneti ostmist 1200 euroga.

Bassklarneti soetamine annab Elva Muusikakoolis õppivatele klarnetimängijatele võimaluse kõlavärvi lisamiseks erinevates koosseisudes ja tõstab teadlikkust pilliliigist. Pilli saab tulevikus kasutada nii individuaaltundides, klarnetiansamblis, puupilliansamblis kui ka kooli puhkpilliorkestris. Bassklarneti soetamine oli justkui kirsiks tordil õnnestunud aastale, mil linnas korraldati 20. korda Elva Klarnetisuve.

Varasematel aastatel toetusprogrammi kaudu toetatud pilliostud:

2015. a Es-tuuba (3100 eurot toetust)

2016. a tenorsaksofon (900 eurot toetust)

2017. a Eufoonium ja altsaksofon

2018. a Marsitrumm (150 eurot) ja sopransaksofon (1350 eurot toetust)