Toetatud projektid

Tänu Eesti Kultuurkapitali 2000 euro suurusele toetusele saime 2024. aastal soetada metsasarve.

Toetusprogramm “Igal lapsel oma pill” kuulus aastatel 2015-2018 Eesti Vabariik 100 suuremate ettevõtmiste (kingituste) hulka ning toetuse saajate ring oli lai- muusikakoolid, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad, kultuurimajad jpt asutused, kus lapsed tegelesid pillimänguga. Programm jätkus Eesti Muusikakoolide Liidu kaudu ka 2019. aastal, mil taotlusvoorus toetati 57 muusikakoolile pillide ostmist või remontimist kogusummas 60 000 eurot. 2021. aasta taotlusvooru esitati 69 taotlust kogusummas 91 136 eurot. Hindamiskomisjon otsustas toetada 63 taotlust kogusummas 65 000 eurot.

Toetusprogrammi “Igal lapsel oma pill” viib läbi Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

2021. aasta taotlusvoorust toetati Elva Muusikakoolile tenorsaksofoni ostmist 800 euroga.

2019. aasta taotlusvoorust toetati Elva Muusikakoolile bassklarneti ostmist 1200 euroga.

Bassklarneti soetamine annab Elva Muusikakoolis õppivatele klarnetimängijatele võimaluse kõlavärvi lisamiseks erinevates koosseisudes ja tõstab teadlikkust pilliliigist. Pilli saab tulevikus kasutada nii individuaaltundides, klarnetiansamblis, puupilliansamblis kui ka kooli puhkpilliorkestris. Bassklarneti soetamine oli justkui kirsiks tordil õnnestunud aastale, mil linnas korraldati 20. korda Elva Klarnetisuve.

Varasematel aastatel toetusprogrammi kaudu toetatud pilliostud:

2015. a Es-tuuba (3100 eurot toetust)

2016. a tenorsaksofon (900 eurot toetust)

2017. a Eufoonium ja altsaksofon

2018. a Marsitrumm (150 eurot) ja sopransaksofon (1350 eurot toetust)

Toetusprogramm “Noor Instrumentalist” on suunatud projektide elluviimiseks, mis panustavad laste muusikaharidusse. Meetme kaudu toetatakse meistriklasside, õppelaagrite, festivalide, konkursside korraldamist, metoodiliste õppevahendite väljaandmist ja muid muusikalist huviharidust toetavaid ja arendavaid tegevusi pilliõppe valdkonnas.

Toetusprogrammi abil on läbi viidud Elva Klarnetisuve aastatel 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ja 2024.