Vastuvõtt

Vastuvõtu katsed 2023/24 õppeaastal muusikakooli astumiseks toimuvad 5.-6. juunil.  Taotluseid saab 15. maist kuni 4. juunini esitada Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO  siin. 
Vahel juhtub, et mõni õpilane katkestab õpingud õppeaasta keskel, seega võib mõnele huvialale õppima asumine olla võimalik ka õppeaasta keskel, see on üldjuhul võimalik vabaõppe, eelõppe ja täiskasvanuõppe puhul.

Täiskasvanutel on muusikakoolis võimalik õppida vabade kohtade olemasolul. Täiskasvanute vastuvõtt toimub vestluse alusel.

Meie koolis on võimalik õppida klaveri, akordioni, viiuli, flöödi, plokkflöödi, klarneti, saksofoni, trompeti, trombooni, metsasarve, eufooniumi, tuuba, kitarri, trummide ja laulu huvialal. 2022. aasta sügisest lisandus basskitarri huviala.

Muusikalisi oskusi saab omandada põhiõppe ja huviõppe osakondades. 

Vastuvõtukatsetel tuleb:

  • esitada salmijagu tuttavast laulust
  • koputada esitatud laulu rütmi
  • järele koputada õpetaja poolt ette koputatud rütmi
  • järele laulda la-silbil klaveril ettemängitud noote
  • järele laulda la-silbil klaveril ettemängitud viisi
  • ära arvata, mitu heli korraga kõlab – kas 1, 2 või 3 ( rohkem kui 3 heli korraga ei mängita )

Laulu valikul soovitame eelistada üldtuntud lastelaule, näiteks “Kus on minu koduke”, Süda tuksub”, “Sepapoisid”, “Rongisõit”, “Juba linnukesed”, “Põdra maja”, sest  tänapäevaste laulude mittetundmise tõttu ei pruugi vastuvõtukomisjon lapse lauluoskust õiglaselt hinnata.

Laulmist õppida soovijatel palume lisaks tuntud laulule ette valmistada veel ühe laulu, mis näitab lapse vokaalseid võimeid

Kohtume vastuvõtukatsetel!

Vastuvõtukatsed edukalt sooritanutega/täiskasvanud esindajaga sõlmitakse  õpilaskoha kasutamise leping.

Elva Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise, muusikakooli lõpetamise ning õpperühmade moodustamise tingimused ja kord leitav siin