Vastuvõtt

2024/25 õppeaastaks on vastuvõtt lõppenud. Kohtade vabanemisel toimub täiendav vastuvõtt augusti lõpus.

Muusikakoolis õppimiseks toimub taotluste esitamine Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO .
Meie koolis on võimalik õppida klaveri, akordioni, viiuli, flöödi, plokkflöödi, klarneti, saksofoni, trompeti, trombooni, metsasarve, eufooniumi, tuuba, kitarri, trummide ja laulu huvialal. 2022. aasta sügisest lisandus basskitarri huviala.

Muusikalisi oskusi saab omandada põhiõppe ja huviõppe osakondades. 

Vastuvõtukatsetel tuleb:

  • esitada salmijagu tuttavast laulust
  • koputada esitatud laulu rütmi
  • järele koputada õpetaja poolt ette koputatud rütmi
  • järele laulda la-silbil klaveril ettemängitud noote
  • järele laulda la-silbil klaveril ettemängitud viisi
  • ära arvata, mitu heli korraga kõlab – kas 1, 2 või 3 ( rohkem kui 3 heli korraga ei mängita )

Laulu valikul soovitame eelistada üldtuntud lastelaule, näiteks “Kus on minu koduke”, Süda tuksub”, “Sepapoisid”, “Rongisõit”, “Juba linnukesed”, “Põdra maja”, sest  tänapäevaste laulude mittetundmise tõttu ei pruugi vastuvõtukomisjon lapse lauluoskust õiglaselt hinnata.

Laulmist õppida soovijatel palume lisaks tuntud laulule ette valmistada veel ühe laulu, mis näitab lapse vokaalseid võimeid.
Täiskasvanutel on muusikakoolis võimalik õppida vabade kohtade olemasolul. Täiskasvanute vastuvõtt toimub vestluse alusel.

Vastuvõtt muusikakooli toimub vastuvõtukatsete tulemuste alusel.

Vastuvõtukatsed edukalt sooritanutega/täiskasvanud esindajaga sõlmitakse  õpilaskoha kasutamise leping.

Elva Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise, muusikakooli lõpetamise ning õpperühmade moodustamise tingimused ja kord leitav siin