Rühmatundide tunniplaan 2023/24

Rühmade nimekirjad on leitavad Elva Muusikakooli Stuudiumis

Klass 13
T, N õp Ehtel Kuldvere-Vent
K õp Merili Retter
R õp Adena Anton

TKNR
12.45Eelõpe
13.304. kl muusikalugu (1. grupp)
14.152. kl solfedžo2. kl solfedžo4. kl muusikalugu (2. grupp)
15.003. kl solfedžo3. kl solfedžo5. kl muusikalugu (2. grupp)
16.001. kl solfedžo1. kl solfedžo6. kl muusikalugu
16.454. kl solfedžo ü16.15 eelõppe rühmatund4. kl solfedžo ü7. kl muusikalugu (1. grupp)
17.305. kl solfedžo ü7. kl muusikalugu (2. grupp)
18.155. kl muusikalugu (1. grupp)

Klass 14
õp Piret Laur-Reilson

TKNR
14.151. kl solfedžo1. kl solfedžo
15.004. kl solfedžo4. kl solfedžo
16.002. kl solfedžo5. kl solfedžo2. kl solfedžo5. kl solfedžo
16.457. kl solfedžo A6. kl solfedžo7. kl solfedžo A6. kl solfedžo
17.307. kl solfedžo B7. kl solfedžo B
18.15