Sündmused

 

2022/23 õppeaasta II poolaasta sündmused

 

15. veebruar akordioniõpilaste palade arvestus
21. veebruar kell 16 klarneti- ja saksofoniõpilaste palade arvestus
22. ja 23. veebruar klaveriõpilaste palade arvestus
7. märts kell 15.00-16.30 kitarriõpilaste palade arvestus
20. märts kell 16 flöödiõpilaste palade arvestus
19. aprill klaveriõpilaste võistumängimine “Arbi klaver 2023” kultuurikeskuses
20. aprill kell 18 Tulevikumuusikute kontsert muusikakooli saalis
23. aprill kell 17.00 Rütmimaagia kontsert kultuurikeskuses
9. mai kell 10.00 solfedžo kirjalik lõpueksam, 12.00 solfedžo suuline lõpueksam
15. mai kell 15.00 4. klassi kirjalik tasemetöö solfedžos (süvaõpe)
16. mai kell 10.00 põhipilli lõpueksam
17. mai kell 16.00 4. klassi kirjalik tasemetöö solfedžos (üldõpe),
tasemetöö suuline osa toimub samal nädalal tunniplaani järgselt solfedžo tundide ajal.
22.-26. mai põhipilli üleminekueksamid
31. mai kell 18.00 kevadkontsert kultuurikeskuses
5.-6. juuni kell 12-19 vastuvõtukatsed ja 2022/23 õppeaasta tunnistuste andmine

 

2022/23 õppeaasta I poolaasta sündmused

5. nov 10.00 Laulukonkurss Looduslaul Elva Kultuurikeskuses (osalevad lauluõpilased)
7.-11. nov flöödiõpilaste tehniline arvestus (klassis)
11. ja 18. nov viiuliõpilaste tehniline arvestus (klassis)
14. nov 16.00 flöödiõpilaste palade arvestus
16. nov klaveriõpilaste arvestus saalis (õp Maria Juht)
17. nov 13.30-16.45 klaveriõpilaste arvestus saalis 
17. nov 17.00 kitarriõpilaste palade arvestus
18. nov 15-18 klaveriõpilaste arvestus saalis 
21.  ja 23. nov akordioniõpilaste arvestus saalis
28. ja 30. nov akordioniõpilaste heliredelite arvestus
29. nov klaveriõpilaste kontsert lapsevanematele, õp Ave Hernits ja Malle Valjala
24. ja 25. nov klaveriõpilaste heliredelite arvestus
6. dets 18.00 muusikakooli jõulukuu kontsert Elva Kultuurikeskuse saalis
11. dets 16.00 jõuluootuse kontsert puhkpillimuusikaga Rõngu Rahvamajas
14. dets 17.00 klaveri- ja akordioniõpilaste kontsert lapsevanematele, õp Maria Juht ja Signe Oja
16. dets 17.00 viiuli- ja klaveriõpilaste kontsert lapsevanematele, õp Jane Lööndre ja Ülle Rebane
19. dets 19.-21. detsembri rühmatundide asemel toimuvad töötoad
19. dets 18.00 eelõppe jõulutrall koos lapsevanematega