Õppimisest

Taotluse muusikakooli astumiseks saab esitada Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga.

Vastuvõtukatsetest on rohkem infot siin

Koolil on põhiõppe ja huviõppe osakond.

Põhiõppe osakonnas antakse muusikaharidust õppeastmete kaupa kas süva- või üldõppe õppekavade alusel ja õppekava läbimist tõendab kooli lõputunnistus:

  • Eelõpe 1-2 aastat. Võimalik õppida rühmaõppes või rühmaõppes koos pillitunniga. Vastu võtame 6-7 aastaseid lapsi (üldjuhul lasteaia viimane rühm, üldhariduskooli 1. klass).
  • 1.-4. klass noorem aste. Üldjuhul võtame vastu lapsi alates 8. eluaastast. Kõik lapsed alustavad süvaõppe õppekava alusel. Need, kes soovivad aeglasemalt edasi liikuda või muusikakooli kõrval põhjalikumalt mõne muu hobiga tegeleda või kes ei jõuaks põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks muusikakooli süvaõppe õppekaval lõpetada, saavad 4. klassist alates jätkata üldõppe õppekava alusel. Üldõppe õppekavale võib õppuri suunata ka õppenõukogu otsuse alusel.
  • 5.-7. klass vanem aste. Kooli lõpetamisel väljastatakse õppurile muusikakooli lõputunnistus.
  • Lisa-aastad 1-2 aastat. Kooli lõpetanutele, kes soovivad muusikaalaseid teadmisi ja oskuseid täiendada, valmistada end ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

Eelõppe rühmatund toimub üks kord nädalas. Arendatakse lapse musikaalsust ja loovust, õpitakse tundma erinevaid pille ning valmistutakse kooli põhiastmesse astumiseks. Eelõppe pillitund (kestvusega 30 minutit) toimub 1 või 2 korda nädalas sõltuvalt huvialast, lapse vanusest, kooli võimalustest, lapsevanema soovist.

Süvaõppe õppekavadel on õppuril nädalas 2 pillitundi ja 2 solfedžotundi. Hiljem lisanduvad vastavalt õppuri võimetele ja kooli võimalustele koosmusitseerimise ja lisaaine tunnid. 4. klassist on õppekavas  muusikalugu.

Üldõppe õppekavadel on nädalakoormuseks 1 pillitund, 1 solfedžotund, 1 muusikalugu ning vähemalt 0,5 tundi koosmusitseerimist.

Huviõppe osakonna alla kuuluvad:

  • Vabaõpe– võtame vastu lapsi alates (12)13. eluaastast. Koolis juba õppijatele võimaldame vabaõppe õppekavale üleminekut noorema astme lõpetamise järel. Vabaõppe õppekavadel õppijatele ei väljastata kooli lõputunnistust. Vabaõppe õppekaval õppijatel on esimesel kahel õppeaastal õppuri nädalakoormuseks 2 pillitundi. 3. õppeaastast 1 pillitund, millele lisandub koosmusitseerimise tund.
  • Grupiõpe

Kitarri grupiõppesse võtame vastu õppureid alates 10. eluaastast. Õppetunde on nädalas üks ning õpitakse grupis, mille suuruseks on 2-4 osalejat. Õppeaeg on 2 aastat. Fakultatiivselt on vabade kohtade olemasolul võimalik osaleda solfedžo tundides. 

  • Täiskasvanuõpe– vabade kohtade olemasolul.

Õpetatavad huvialad: klaver, akordion, viiul, klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, eufoonium, tuuba, kitarr, ukulele, löökpillid, pop-jazz klaver, laul, basskitarr.

 

Kooli tegutsemisaja jooksul on püüdnud muusikaga sina peale saada üle 1000 õpilase. Kooli lõputunnistuseni on neist jõudnud 504.