Õppetasu

Elva Muusikakooli õppetasumäärad 01. septembrist 2019. a: 

(1) Õppetasu suurus ühe õppuri kohta kuus on:
1) eelklassi rühmaõpe – 14 eurot;
2) eelklassi rühmaõpe ja üks pillitund nädalas – 22 eurot;
3) eelklassi rühmaõpe ja kaks pillitundi nädalas – 30 eurot;
4) süva-, üld- ja vabaõppes ning lisa-aastatel – 30 eurot;
5) grupiõpe (kitarr, ukulele) – 20 eurot;
6) täiskasvanud õppurile (õppetunni kestvus 45 minutit nädalas) – 45 eurot;
7) täiskasvanud õppurile (õppetunni kestvus 60 minutit nädalas) – 60 eurot;
8) täiskasvanud õppurile, kes osaleb Elva Muusikakooli akordionistide või puhkpilliorkestris (õppetunni kestvus 45/60 minutit nädalas) – 30/45 eurot.(2) Täiskasvanud õppurile on üksikute tundide võtmisel õppetasu suurus 15 eurot õppetunni eest (õppetunni kestvus 45 minutit). 

Õppetasu tasutakse kord kuus septembrist maini (9 kuud) Elva Vallavalitsuse esitatud arve alusel. Üksikute tundide võtmisel on täiskasvanutel võimalik maksta õppetasu kohapeal või esitatud arve alusel.

Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise majanduslikel põhjustel otsustab Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond.

Direktori käskkirjaga võib õppetasust vabastada:
1) kui õppur on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud terve kuu ulatuses;
2) pere ühe põhiõppe osakonnas õppiva lapse, kui perest õpib muusikakoolis üheaegselt vähemalt kolm last.

Elva Muusikakooli õppetasude määrad, vabastuse andmise ja õppetasu maksmise kord