Õpetajad

Meie kooli õpilaste käekäigu eest hoolitsevad järgnevad suurepärased inimesed:

Elva Muusikakoolis on lähemat või pikemat aega õpetajaametit pidanud veel Virve Vääri (viiul), Silvia Lindmäe (akordion, solfedžo), Evi Ostrak, Imbi Haagivang (klaver), Helju Hakkaja (solfedžo ja muusikalugu), Eve Bunder (üldklaver), Harald Lember (klarnet), Mihkel Gusev (klarnet), Sirje Kruuda Vals (viiul), Olev Vestmann (flööt, klarnet, saksofon), Reet Kivilaan (klaver), Jelena Pung-Kodu (solfedžo), Tõnu Mina (viiul), Kait Kenner (viiul), Merike Ots-Virsa (viiul), Maia Regi (klaver), Kaja Jantsikene (klaver), Teele Vihmann (flööt), Tanel Aavakivi (trompet, tromboon), Kaja Tavita (klaver), Aime Vestmann (klaver), Valdur Parksepp (akordion), Piia Jõesaar (solfedžo, teooria)