Merili Retter

Merili Retter

Lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika erialal. Töötanud muusika ja soololaulu õpetajana Elvas ja Viljandis. Lisaks õpetamisele tegutseb erinevates koosseisudes laulja, instrumentalisti ja laulukirjutajana. 2015. a kevadest on Elva Noorte Meeskoori abidirigent.