Ave Hernits

Ave Hernits

Lõpetanud 1989. a  H. Elleri nim Tartu Muusikakooli klaveri erialal.

Töötab ka Ülenurme Muusikakoolis.