Elva Muusikakooli õppetasud 1. septembrist 2023. a

Vastavalt Elva Vallavalitsuse 23. märtsi 2023. a määrusele nr 5 kehtivad Elva Muusikakoolis 1. septembrist 2023. a uued õppetasu määrad:

1) eelklassi rühmaõpe – 16 eurot;
2) eelklassi rühmaõpe ja üks pillitund nädalas – 28 eurot;
3) eelklassi rühmaõpe ja kaks pillitundi nädalas – 40 eurot;
4) süva-, üld- ja vabaõppes ning lisa-aastatel – 40 eurot;
5) grupiõpe (kitarr, ukulele) – 28 eurot;
6) täiskasvanud õppurile (õppetunni kestvus 45 minutit nädalas) – 60 eurot;
7) täiskasvanud õppurile (õppetunni kestvus 60 minutit nädalas) – 80 eurot;
8) täiskasvanud õppurile, kes osaleb Elva Muusikakooli akordionistide- või puhkpilliorkestris (õppetunni kestvus 45/60 minutit nädalas) – 40/60 eurot;
9) grupiõpe täiskasvanud õppurile (kitarr, ukulele, kannel) – 40 eurot.
10) Täiskasvanud õppurile on üksikute tundide võtmisel õppetasu suurus 20 eurot õppetunni eest (õppetunni kestvus 45 minutit).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *