Õppetöö korraldus 26. aprillist

Vabariigi valitsus kiitis 22. aprilli istungil heaks COVID-19 piirangute leevendamise korralduse.

Elva muusikakool jätkab 26.04-02.05 distantsõppel.
Alates 3. maist võivad muusikakooli siseruumides toimuda individuaaltunnid. Rühmaainete tunde viiakse läbi 11. märtsini kehtinud ajutise tunniplaani alusel või kokkuleppel õpetajaga välitingimustes kuni 10-liikmelises rühmas.
Täpse info õppetöö korraldusest saab õpetajatelt.

Õppetöös osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik

Õppetööd puudutava info sh rühmaainete veebitundide ajad leiab Stuudiumist

Rõõmsate kohtumisteni, hoiame üksteist ning püsigem terved!

Info tel 5886 7287, e-posti aadressil muusikakool@elva.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *