Õppetöö toimumine 11. märtsist 2021. a

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koroonaviiruse leviku piiramiseks vajalikest meetmetest on Elva Muusikakool 11. märtsist kuni 11. aprillini distantsõppel.

Solfedžo tunnid toimuvad kord nädalas veebitunni vormis.

Pillitundide toimumise kohta saab täpset infot lapse pilliõpetajalt.

Õppetööd puudutava info sh rühmaainete veebitundide ajad leiab Stuudiumist

Kuna õppetöö toimub ümberkorraldatud vormis, ei ole Elva Vallavalitsus teinud õppetasu vähendamise otsust.

Info tel 5886 7287, e-posti aadressil muusikakool@elva.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *