Uno Kodu

Uno Kodu

lõpetanud H. Elleri nim Tartu Muusikakooli 1966. a klaveri erialal ja Ed Vilde nim Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1980. a kultuuritöötajana.
Töötab Elvas alates 1969. a klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina, 1989 – 2018 kooli direktorina. 2018. a sügisest klaveriõpetaja ja häälestajana.